Наливна бира

 

Шнайдер вайс / Schneider weiss                                            300 мл.. - 3,10 лв.

Немска вайс бира / German weiss beer                                  500 мл. - 4,90 лв.

                                                                                                1 л. - 9,60 лв.

 

Охара червена / Oharas red ale                                              250 мл. - 3,00 лв.

Ирландски традиционен ейл / Irish red ale                           500 мл. - 5,80 лв.

                                                                                                1 л. - 11,40 лв. 

 

 Вайсер хазе / Wisber Hase                                                      300 мл. - 2,80 лв.

Немска вайс бира / German weiss beer                                  500 мл - 4,40 лв.

                                                                                                1 л. - 8,60 лв.

 

Бохемъ / Bohem                                                                      300 мл. - 2,10 лв.

Българска светла бира / Bulgarian lager beer                        500 мл. - 3,20 лв.

                                                                                                1 л. - 6,20 лв.

 

Бохемъ гранат / Bohem granat                                               300 мл. - 2,20 лв.

Българска червена бира /  Bulgarian red beer                      500 мл. - 3,40 лв. 

                                                                                                1 л. - 6,20 лв.

 

Бернард непастьризиран /  Bernard unpasteurized               300 мл.- 2,90 лв.

Чешка светла бира / Czech lager beer                                   500 мл. - 4,40 лв.

                                                                                                1 л. - 8,60 лв.

 

Приматор вайс / Primator weiss                                             300 мл.- 2,80 лв.

Чешка вайс бира / Czech weiss beer                                       500  мл.- 4,40лв.

                                                                                                1 л. - 8,60 лв.

 

Приматор ейл / Primator ale                                                   300 мл. - 2,80 лв.

Чешка ейл бира / Czech ale beer                                            500 мл. - 4,40 лв.

                                                                                                 1 л. - 8,60 лв.

 

Хайнекен / Heineken                                                               250 мл.- 2,20 лв.

Холандска светла бира / Dutch lager beer                              500 мл.- 4,30 лв.

                                                                                                 1 л. – 8,40 лв.

 

Загорка / Zagorka                                                                     300 мл.- 2,20 лв.

Българска светла бира / Bulgarian lager beer                         500 мл.- 3,50 лв.

                                                                                                  1 л. – 6,80 лв.